Vil du være en del af Aarhus' bedste netværk?

Medlemmerne af Erhvervsforum Aarhus er alle særligt udvalgte, på baggrund af sine lokale erhvervs tilknytninger samt unikke drive. Erhvervsforum Aarhus er ejerledere, beslutningstagere eller partnere i nogle af Østjyllands største virksomheder.

Medlemskabet koster 3.500 kr. i årligt kontingent, som dækker administration og diverse udgifter forbundet med arrangementerne.

Medlemmerne er anbefalet af medlemmerne selv, men finder du vores forum interessant, er du velkommen til at sende os en motiveret ansøgning ved at bruge kontaktformularen.

Fortæl os, hvorfor du er interesseret, hvad du mener du kan bidrage med til EFAA og hvad du håber at få ud af at være medlem. NB: Er du i forvejen medlem, og ønsker at indstille en kandidat, få da kandidaten til at skrive samme motiveret ansøgning, og send dem sammen med din anbefaling af vedkommende.